จับตาความเปลี่ยนแปลงของ เกมส์พื้นบ้าน โลกกำลังเปลี่ยนไป

จับตาความเปลี่ยนแปลงของ

จับตาความเปลี่ยนแปลงของ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพของประเทศนั้นๆ แบบหน้ามือเป็นหลังมือ โดยเรียกได้ว่าอะไรดั้งเดิมที่ไม่เข้ากันและไม่สมเหตุสมผลก็จะต้องถูกลืมเลือนมลายหายไปตามกาลเวลา เมื่อเทคโนโลยเข้ามาเปิดโลกความคิดของเราให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง เกมส์พื้นบ้าน สล็อตขั้นต่ำ 1 บาท

สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินได้ว่า เกมส์พื้นบ้าน ของไทยนั้นจะถูกลืมเลือนหรือจะเปลี่ยนไปโดยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเวลา ปลายทางที่สุดแล้วจะเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับรากฐานของสังคมไทยที่มีต่อ เกมส์พื้นบ้าน ด้วย อีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่ต้องช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทย และ เกมส์พื้นบ้าน ให้คงอยู่สืบไป และอีกมุมหนึ่งหน้าที่ของรัฐก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีความหมายเดียวกันจะอยู่ได้ไม่มลายหายไปนั้น ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ ว่าคนในประเทศและรัฐให้ความสำคัญกับมันมากน้อยหรือมากพอหรือไม่ อย่างไร 

ดังนั้นแล้วเทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศไทย ในด้านของสังคมและธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญ และสังคมเรากำลังเปลี่ยนไปอย่างช้า เมื่อถึงเวลาที่ปรับตัวได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นเองการเปลี่ยนแปลงจะมาแบบที่ทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัว และเวลานั้นถ้าเราแข็งแกร่งไม่พอ บางอย่างที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ได้ให้ความสำคัญเกมส์พื้นบ้านก็อาจไม่หลงเหลืออยู่แล้วอีกต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลาน เหลือเพียงแค่เรื่องราวอันน้อยนิดที่ถูกบันทึกไว้สักที่แห่งหนึ่งในองค์กรใดองค์กรหนึ่งในประเทศรอให้คนมาสนใจเพียงเท่านั้นเอง